Ian Strange w dzielnicy Załęże

Powrót
11334134_681865268610668_676454982965038204_o.jpg

Kolejna instalacja z tegorocznego KSAF. Tym razem Ian Strange i jego pustostan na Załężu, oklejony tapetą, wyglądem przypominającą stare przedwojenne wzory, znajdujące się w typowych mieszczańskich mieszkaniach. Jak podkreśla sam artysta: "Poprzez oklejenie budynku tapetą od zewnątrz nastąpi jego swoiste wywrócenie na lewą stronę. Jego bezpieczne wnętrza są obecnie na łasce żywiołów, przez co dom traci swoją funkcję oazy bezpieczeństwa i stabilności. Z czasem nowa tapeta również ulegnie zniszczeniu, zacznie po kawałku odpadać, stanie się brudna i być może ktoś namaluje na niej graffiti… Taka degradacja dzieła dodatkowo podkreśli wrażliwy charakter tego domu.Praca ta ma szczególny wydźwięk w dzielnicy, która sama przeszła drogę od dobrobytu do kryzysu."
Dla mnie ta praca zyskuje jeszcze jeden ciekawy kontekst. W dyskusji o 'mieście w kryzysie' zadaje pytanie o to, co jest dzisiaj publiczne, a co prywatne. Próbuje pokazać słabość prostych przeciwstawień i dotychczasowych podziałów. Zwraca również uwagę na fikcję bezpiecznego mieszczańskiego życia, które próbuje się odizolować od problemów społecznych czy ekonomicznych, znajdujących się poza jego granicami.
Michał Kubieniec 
Kurator KSAF